Strona główna 
Przeglądanie
Kontakt


 


 
Wpisz poszukiwany ciąg znaków w odpowiednie pole, a następnie naciśnij przycisk Szukaj w celu uruchomienia kwerendy wyszukującej oraz wyświetlenia jej wyników.
 
Po uruchomieniu kwerendy uzyskujemy wykaz wszystkich rekordów zawierających poszukiwany fragment tekstu. 
Wyświetlony rekord obejmuje kolejno: nazwę czasopisma (z podtytułem, o ile występuje) poprzednią nazwę tego czasopisma w przypadkach, gdy była inna; wydawcę; miasto; zakres posiadanych tomów i roczników; szczegółowy wykaz dostępnych fascykułów. 
  

Aby oczyścić wszystkie pola z wpisów - naciśnij przycisk Reset.

Jeśli nie wpiszesz żadnych kryteriów wyszukiwania, zostaną wyświetlone wszystkie rekordy.

Informacje wyświetlane będą w kolejności alfabetycznej w/g tytułów.
  

Tytuł:

 

Miasto:

 

Państwo:

 
  
  
  
              


Copyright (c) 2008/2009  Biblioteka PTE Wrocław