Strona główna 
Przeglądanie
Kontakt

 

 

English

  
 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne jako jedno z niewielu towarzystw naukowych gromadzi zbiory biblioteczne od początku swojego istnienia, tj. od 1923 roku. Jest to unikalna w Polsce specjalistyczna biblioteka o tematyce entomologicznej, udostępniająca ponad 700 tytułów światowych czasopism w większości gromadzonych regularnie od połowy ubiegłego wieku, oraz ponad 1 600 tytułów wydawnictw zwartych.

Skorzystać z księgozbioru na miejscu może każdy zainteresowany, najlepiej po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mailowo z osobą obsługującą. Możliwość wypożyczenia publikacji drogą pocztową istnieje tylko dla członków PTEnt na ich koszt, natomiast dla osób nie należących do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego wypożyczenia możliwe są jedynie poprzez inne biblioteki albo instytucje naukowe.

Internetowa baza danych powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o posiadanych przez bibliotekę tytułach i rocznikach czasopism, a tym samym ułatwieniu korzystania z księgozbioru przez osoby zainteresowane entomologią. Konstrukcja kwerendy (patrz pole "Przeglądanie") umożliwia przeszukiwanie zawartości bazy po wpisaniu dowolnego ciągu znaków w pola "Tytuł", "Miasto" (chodzi o miasto siedzibę wydawcy, o ile dało się je jednoznacznie ustalić) i/lub "Państwo" (w którym wydawany jest dany periodyk).

Biblioteka zajmuje się również dystrybucją i sprzedażą pozycji wydanych przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne (patrz zakładka "Kontakt").


    

Copyright (c) 2008/2009  Biblioteka PTE Wrocław (Admin)